Tyskland – Bevægelsesjagt

Tyskland – Bevægelsesjagt november 2019

Peter og kammerater har traditionen tro været afsted på bevægelsesjagt i Tyskland – samme gruppe har været afsted rigtigt mange gange på disse jagter i Tyskland og ved betingelserne og lunerne ved disse jagter – i alt blev der nedlagt 190 stk. vildt over de 3 dages bevægelses jagt de deltog i – læs Peters egen beretning fra turen og fra de enkelte dage:

"Forstamtet har bare styr på det hele......"

Peter Frederiksen

Dag 1 : Der blev drevet 2 skovparter af denne dag. I vores skov gik kronvildtet desværre ud af skoven da vi kom. Men en fra holdet fik skudt 1 rå og 1 gris. På parade lå : 13 Krondyr, 1 då, 22 Grise, 13 rådyr og 2 ræve.

Dag 2 : Denne dag drives et stort stykke skov. Allerede på vej på post løb kronvildtet rundt i skoven. Jeg selv skød en frisling og så en masse vildt, så igen en god dag i skoven. På paraden lå der . 14 Krondyr, 44 grise, 9 rådyr og 2 ræve.

Dag 3 : Igen i dag skulle der drives flere skovparter. Men vildtet var hjemme i dem alle. Og især til at starte med var man ikke i tvivl om at der var grise i drevet. Jeg skød 2 frislinge og 1 überlaufer. På paraden lå : 3 dådyr, 35 grise, 26 rådyr, 5 ræve og 1 vaskebjørn.

I alt på 3 dage 190 stk. vildt, men til mange jægere. Vi har været mellem 68 til 88 skytter på jagt. Vi 5 mand havde blandet held, 1 mand løsnede slet ikke skud. Og 1 har skudt 5 stk. vildt. Tilsammen har vi skudt 13 stk. vildt. Hvilket er ok. Og dertil haft nogle gode dage i de tyske skove, hvor der ikke kan klages på noget.
Forstamtet har bare styr på det hele.

Med venlig hilsen
Peter