Våbenpas hvad og hvordan

Brug for hjælp?

Vores kunders jagtglæde er vores ledestjerne.
Derfor kan du altid komme i kontakt med os – både før, under og efter selve rejsen

Henrik Mortensen
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: +45 21 93 63 69
hm@gamekeeper.dk
Kenneth Banke
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: +45 22 47 20 33
kb@gamekeeper.dk
Søren Sørensen
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: + 45 21 22 75 70
soeren@buhlsjagtrejser.dk
Ulla Byg Kramer
Tlf: +45 97 26 74 18
Mobil: +45 23 72 75 71
ubk@buhlsjagtrejser.dk
Kontakt os

2023 - nyt eller opdatering af EU Våbenpas samt våbentilladelse, regn med 3 mdr. beh. tid

Våbenafdelingen hos politiet (PAC) har opdateret deres service i 2022, så det nu kun er muligt at gå ind på Borger.dk via sit NemID/MitID og udfylde de forskellige oplysninger som skal bruges til f.eks. opdatering/fornyelse af sit EU våbenpas, lave ny/forny våbentilladelse osv.
Alle dokumenter skal og kan kun udfyldes online - kun selve EU Våbenpasset skal indsendes til politiet!
NYT: Som noget nyt følger haglgeværet nu EU våbenpassets levetid, dvs. får du lavet nyt EU våbenpas og indskriver din haglgevær, så er haglgeværet indskrevet i 5 år og du kan rejse i denne periode, uden at skulle forny haglgeværet som man tidl. har skullet gøre hvert år!

Regn med ca. 3 mdr. beh. tid fra de har modtaget EU våbenpasset, til du igen har modtaget den igen!
Derfor ekstremt vigtigt at gøre dette i god tid, hvis du eks. skal på jagtrejse til udlandet!

Den korrekte procedure ved fornyelse eller forlængelse af våben i EU våbenpasset er at gå ind og lave ansøgningen på politiets onlineportal som er: https://politi.dk/vaaben/borger/ansoeg-om-vaabenpas-og-deklaration

Man logger ind på siden via sit NemID/MitID - herefter bliver man bl.a. spurgt på om man vil forlænge et våben i ens våbenpas, eller man vil forny ens våbenpas osv., herefter følger man blot vejledningen og giver de krævede oplysninger!

Når man har søgt online på det ønskede indsender man med det samme ens EU våbenpas med posten til adressen:

Midt- og Vestjyllands Politi
Våben og tilladelser
Postboks 1062
7500 Holstebro

En god idé er at medsende et brev med EU våbenpasset hvad man vil have fornyet i EU våbenpasset osv. + mobil nr. som de evt. kan træffe én på!
Er man tidspresset send EU våbenpasset til politiet med Quickpost, samt medsend frankeret svarkuvert med Quickpost frimærke - så sparer man ofte 5 - 8 dage i forsendelse.

Telefontider politiet/våbenafdelingen:
Mandag - torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-13.00
Tlf.: 7020 1473

Politiet parrer ens online ansøgning med ens EU våbenpas og ændrer det ansøgte og sender EU våbenpasset retur!

Politiet kan også nu selv tjekke, om man har indbetalt sit danske jagttegn ved sin ansøgning.

Politiet har droppet alt hvad der hedder manuel blanketter - alt hvad der skal bruges ved ansøgning af EU våbenpas samt våbentilladelser skal ansøges via politiets onlineportal:
https://politi.dk/vaaben/borger/ansoeg-om-at-foere-vaaben-over-landegraensen

Nyt billede: Et nyt billede som skal bruges ved f.eks. et nyt EU våbenpas - er det ok blot at tage et godt billede af ens ansigt med mobilen, mens man står op af f.eks. en væg, downloade billedet og indsende det sammen med ansøgningen via politiets online portal, så klipper de det til i korrekte format.

Man må sige deres nye onlineportal har gjort det nemt og overskueligt - vi stillede våbenafdelingen spørgsmålet: hvad gør vores kunder, især den ældre del der evt. ikke har en computer eller forstår at bruge den?
Politiets svar: spørg evt. et familiemedlem eller bekendt om hjælp til at udfyldelse på onlineportalen, eller ring til våbenafdelingen hos politiet for hjælp.
Vi som jagtrejsebureau er naturligvis også altid klar til at hjælpe dig!

Husk – selvom GB er trådt ud af EU, kræver de stadig kopi af EU våbenpasset.

EU Våbenpas

En rejse til et EU-land skal kunne dokumenteres, fx ved forevisning af en invitation.
Medbring derfor altid eventuelle invitationer og/eller arrangements bekræftelser på rejsen.
Det er dit ansvar, at du har de papirer i orden, som myndighederne, i det land du rejser til eller igennem, kræver.
Et våbenpas giver dig lov til at rejse i EU-landene med henblik på at deltage i jagt eller konkurrenceskydning.
Et våbenpas er en rejselegitimation, der giver dig mulighed for at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne skydevåben.
Du kan søge om et våbenpas, hvis du har behov for at rejse med fx jagt- eller konkurrenceskydevåben.
Jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i Danmark kan få et EU-våbenpas og det er gratis
Det er en betingelse, at du har en gyldig tilladelse til at besidde og anvende et skydevåben til jagt eller konkurrenceskydning.

Haglbøssejægeren - NYT:

Ens haglbøsse følger nu EU våbenpassets levetid, dvs. fra ny af 5 år frem og skal derfor fra 2023 ikke fornyes hvert år i EU våbenpasset, hvis du skal på jagtrejse og EU våbenpasses skal benyttes.
Man er derfor ikke afhængig af først at modtage ens nye jagttegn omkr. 01. april - og du kan derfor søge på forlængelse af dit haglvåben i EU våbenpasset med det samme!
Har du et eksisterende EU våbenpas og blot skal have forlænget gyldighedsperioden for din haglbøsse skal du gå ind og lave ansøgningen på politiets onlineportal som er:
politi.dk/våben/borger/ansøg om at føre våben over grænsen....som beskrevet ovenstående
Skal du blot have forlænget din haglbøsse i dit eksisterende EU våbenpas, gør flg.: Sæt flueben i EU våbenpas + ændring af mit EU våbenpas...osv...

  • Sende EU våbenpasset ind til ovenstående adresse
  • Er man tidspresset send EU våbenpasset til politiet med Quickpost, samt medsend frankeret svarkuvert med Quickpost frimærke - så sparer man ofte 5 - 8 dage i forsendelse.
  • Taget in mente at det ofte tager det danske politi op til ca.3 mdr. at lave nyt eller forlænge et våben i EU våbenpasset + det udenlandske politi tager ofte samme tidsrum, så vær derfor i god tid, når du søger inden en jagtrejse - dvs. bedst at opdatere EU våbenpasset hurtigt efter man ved man skal på udlands jagtrejse


Riffeljægeren:

Har du et eksisterende EU våbenpas og blot skal have forlænget gyldighedsperioden for din riffel skal du gå ind og lave ansøgningen på politiets onlineportal som er:
politi.dk/våben/borger/ansøg om at føre våben over grænsen....som beskrevet ovenstående

  • Udfylde blanketten for hvert af de våben, du ønsker nyopført i dit våbenpas, eller for hvert våben, der skal have ændret gyldighedsperiode. Du kan maksimum få opført 14 våben i dit våbenpas. Der skal udfyldes to våbenbilag til en riffel bestående af et system og en vekselpibe
  • Sende EU våbenpasset ind til ovenstående adresse
  • Er man tidspresset send EU våbenpasset til politiet med Quickpost, samt medsend frankeret svarkuvert med Quickpost frimærke - så sparer man ofte 5 - 8 dage i forsendelse.
  • Taget in mente at det ofte tager det danske politi op til ca. 3 mdr. at lave nyt eller forlænge et våben i EU våbenpasset + det udenlandske politi tager ofte samme tidsrum, så vær derfor i god tid, når du opdaterer EU våbenpasset inden en jagtrejse.


Hvad koster et våbenpas ?

Det er gratis at søge om et EU våbenpas eller om forlængelse eller ændring i et eksisterende våbenpas.

Kvitt. for ansøgning fra politiet:
Efter ansøgning på online portalen modtages der en kvittering i din E - boks fra politiet om modtagelse og med dine ansøgninger, finder du har efterfølgende fejl i det oplyste, skal du kontakte politiet hurtigst muligt!
Du har 30 dage efter du har ansøgt, til politiet skal have modtaget dit EU våbenpas, går der længere tid, skal du ansøge på ny!

Her en link til hvordan ansøgningen gøres i praksis: se pdf. fil og klik her              (lånt af Torben Møller-Nielsen fra JVV)


Hvor lang tid er EU våbenpasset gyldigt ?

Selve EU våbenpasset er gyldigt i max. 5 år fra det er udstedt.
Et våbenpas kan forlænges én gang med en gyldighed til højst 10 år efter første udstedelsesdato.
Vær særligt opmærksom på, at våbnene i våbenpasset kan have en forskellig gyldighed.
- Haglbøsse max. gyldig 5 år frem (ved nyt EU våbenpas)
- Riffel max. gyldighedsperiode på 10 år i EU våbenpasset
Feltet ”Opført den” på side 5 i våbenpasset er den dato, våbnet er opført i våbenpasset første gang. Der kan derfor stå en dato, der er 10 år gammel, hvis våbnet har været optaget i et tidligere våbenpas.
Våbnene har en gyldighed, der svarer til den periode, der står på våbentilladelsen, jagttegnet eller våbenpåtegningen.
Hvis du eksempelvis fornyer en våbentilladelse, så skal våbnet også fornyes i EU våbenpasset - husk at gøre begge dele!
Du kan se gyldighedsdatoen for de våben, der er i våbenpasset på side 8-13.

Våbentilladelse - bruges dette link:

https://politi.dk/vaaben/borger/ansoeg-om-vaabentilladelse

Held & lykke med ansøgningen og husk som kunde af Gamekeeper & Buhls - står vi altid parat til at hjælpe og dig med evt. spørgsmål eller guide dig igennem! :)