Våbenpas hvad og hvordan

Brug for hjælp?

Vores kunders jagtglæde er vores ledestjerne.
Derfor kan du altid komme i kontakt med os – både før, under og efter selve rejsen

Henrik Mortensen
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: +45 21 93 63 69
hm@gamekeeper.dk
Kenneth Banke
Tlf: +45 22 47 20 33
Mobil: +45 22 47 20 33
kb@gamekeeper.dk
Henning Olsen
Tlf: +45 97 26 74 18
Mobil: +45 21 63 66 21
ho@buhlsjagtrejser.dk
Søren Sørensen
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: + 45 21 22 75 70
soeren@buhlsjagtrejser.dk
Ulla Byg Kramer
Tlf: +45 97 26 74 18
Mobil: +45 23 72 75 71
ubk@buhlsjagtrejser.dk
Kontakt os

NYHED

Våbenafdelingen hos politiet har opdateret deres service, så det nu er muligt at gå ind på Borger.dk via sit Nem-id og udfylde de forskellige blanketter som skal bruges til opdatering/fornyelse af sit EU våbenpas.
Politiet kan også nu selv tjekke, om man har indbetalt sit danske jagttegn ved sin ansøgning.

Det er stadig muligt at udfylde blanketterne og udskrive dem og derefter medsende blanketterne sammen med sit EU våbenpas, da EU våbenpasset alligevel skal sendes ind og stemples og opdateres fysisk fra politiet side.

Husk – selvom GB er trådt ud af EU, kræver de stadig kopi af EU våbenpasset.
Ved medbringelse af haglbøsse, skal den ligeledes være opdateret med ny dato som følger det nye jagttegn.

 

EU Våbenpas

En rejse til et EU-land skal kunne dokumenteres, fx ved forevisning af en invitation.
Medbring derfor altid eventuelle invitationer og/eller arrangements bekræftelser på rejsen.
Det er dit ansvar, at du har de papirer i orden, som myndighederne, i det land du rejser til eller igennem, kræver.
Et våbenpas giver dig lov til at rejse i EU-landene med henblik på at deltage i jagt eller konkurrenceskydning.
Et våbenpas er en rejselegitimation, der giver dig mulighed for at besidde, bære og anvende visse nærmere angivne skydevåben.
Du kan søge om et våbenpas, hvis du har behov for at rejse med fx jagt- eller konkurrenceskydevåben.
Jægere og konkurrenceskytter med fast bopæl i Danmark kan få et EU-våbenpas.
Det er en betingelse, at du har en gyldig tilladelse til at besidde og anvende et skydevåben til jagt eller konkurrenceskydning.
Andre EU-borgere kan også søge om et våbenpas, hvis de har registreret tilladelse til våben i Danmark.
Det tager ofte det danske politi op til ca. 6 - 8 uger at lave nyt eller forlænge et EU våbenpas + det udenlandske politi tager ofte samme tidsrum, så vær derfor i god tid når du søger inden en jagtrejse!

Hvordan søger jeg om et nyt Europæisk våbenpas ?

Når du ansøger om et nyt våbenpas skal du gøre flg.:

Derudover skal du medsende et pasfoto

 • som ikke må være stemplet, hullet eller på anden måde beskadiget
 • i størrelsen 35 x 45 mm
 • vellignende
 • du skal være uden hovedbeklædning på fotoet
 • Skriv dit cpr-nummer bag på pasfotoet

Haglbøssejægeren:

Ens haglbøsse følger ens jagttegn og skal derfor fornyes hvert år i EU våbenpasset, hvis du skal på jagtrejse til et EU land!
Når du modtager dit nye jagttegn omkr. 01. april - kan du søge på forlængelse af dit haglvåben i EU våbenpasset - hvis man ikke automatisk modt. nyt jagttegn, kontakt Borger.dk - Mit jagttegn
Har du et eksisterende EU våbenpas og blot skal have forlænget gyldighedsperioden for din haglbøsse skal du gøre flg.:

 • Udfylde blanketten ”Ansøgning om forlængelse af europæisk våbenpas” (704-32)
 • Udfylde blanketten ”Våbenbilag vedrørende europæisk våbenpas” (704-33) for hvert af de våben, du vil have i dit våbenpas (højst 14).
  Våbenbilaget er dog ikke nødvendig for de våben i våbenpasset, som fortsat er gyldige. Du kan se våbens gyldighed på side 8-13 i våbenpasset.
 • Du skal sende det hele til  "Våbenafdelingen"
 • Er man tidspresset medsend frankeret svarkuvert med Quickpost frimærke - så sparer man ofte 5 - 6 dage

Riffeljægeren:

 • Udfylde blanketten ”Våbenbilag vedrørende europæisk våbenpas” for hvert af de våben, du ønsker nyopført i dit våbenpas, eller for hvert våben, der skal have ændret gyldighedsperiode. Du kan maksimum få opført 14 våben i dit våbenpas. Der skal udfyldes to våbenbilag til en riffel bestående af et system og en vekselpibe
 • Du skal sende det hele til  "Våbenafdelingen"
 • Er man tidspresset medsend frankeret svarkuvert med Quickpost frimærke - så sparer man ofte 5 - 6 dage
 • Du kan maksimalt få opført 14 våben i dit EU våbenpas.


Hvad koster et våbenpas ?

Det er gratis at søge om et EU våbenpas eller om forlængelse eller ændring i et eksisterende våbenpas.

TRANSPORT AF VÅBEN OG AMMUNITION

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser sørger for alle formaliteter vedrørende transport af våben i forbindelse med flyrejser og andre offentlige transportmidler under forudsætning af, at vi modtager alle nødvendige og korrekte våbenoplysninger fra kunden. Skulle våbnet ikke nå rettidig frem til destinationen, har kunden ikke ret til at få nedslag i prisen eller aflyse rejsen, hvis der bliver stillet et egnet erstatningsvåben til rådighed.
hvor skal jeg sende min ansøgning hen ?

Adresse:
Midt- og Vestjyllands Politi
Politiets Administrative Center
Våben
Postboks 1062
7500 Holstebro

Telefontider:
Mandag - torsdag kl. 10.00-15.00
Fredag kl. 10.00-13.00
Tlf.: 7020 1473

Nyhed - Digital post:
Våbenafdelingen hos politiet har opdateret deres service, så det nu er muligt at gå ind på Borger.dk via sit Nem-id og udfylde de forskellige blanketter som skal bruges til opdatering/fornyelse af sit EU våbenpas!
Politiet kan også nu selv tjekke, om man har indbetalt sit danske jagttegn ved sin ansøgning!
Du kan skrive direkte til Våben her:  Send digital post som borger
Du skal logge ind med dit NemID.

Det er stadig muligt at udfylde blanketterne og udskrive dem og derefter medsende blanketterne sammen med sit EU våbenpas, da EU våbenpasset alligevel skal sendes ind og stemples og opdateres fysisk fra politiet side!

Storbritannien – selvom GB er trådt ud af EU, kræver det britiske politi stadig kopi af EU våbenpasset.
Ved medbringelse af haglbøsse, skal den ligeledes være opdateret med ny dato som følger det nye jagttegn!


Hvor lang tid er våbenpasset gyldigt ?

Et våbenpas gælder i 5 år fra det er udstedt.
Et våbenpas kan forlænges én gang med en gyldighed til højst 10 år efter første udstedelsesdato.
Vær særligt opmærksom på, at våbnene i våbenpasset kan have en anderledes gyldighed.
Feltet ”Opført den” på side 5 i våbenpasset er den dato, våbnet er opført i våbenpasset første gang. Der kan derfor stå en dato, der er 10 år gammel, hvis våbnet har været optaget i et tidligere våbenpas.
Våbnene har en gyldighed, der svarer til den periode, der står på våbentilladelsen, jagttegnet eller våbenpåtegningen.
Hvis du eksempelvis fornyer en våbentilladelse, så skal våbnet også fornys i våbenpasset.
Du kan se gyldighedsdatoen for de våben, der er i våbenpasset på side 8-13.

Ovenstående er uddrag fra politiets hjemmeside - klik HER for direkte link til Politiets hj. side i Våbenafdelingen

Se side