Generelle betingelser

Brug for hjælp?

Vores kunders jagtglæde er vores ledestjerne. Derfor kan du altid komme i kontakt med os – både før, under og efter selve rejsen

Henrik Mortensen
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: +45 21 93 63 69
hm@gamekeeper.dk
Kenneth Banke
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: +45 22 47 20 33
kb@gamekeeper.dk
Søren Sørensen
Tlf: +45 76 70 41 00
Mobil: + 45 21 22 75 70
soeren@buhlsjagtrejser.dk
Kontakt os

TILMELDING OG DEPOSITUM

Ved alle vores arrangementer, hvis ikke andet er aftalt/påført i det aktuelle tilbud, indbetales et depositum på min. DKK 3.000,-, hvorefter det aktuelle revir bookes.
Restbeløb betales senest 60 dage før afrejse inklusiv trofædepositum, medmindre andet er aftalt. Hvis en given rejse bestilles senere end 60 dage til afrejse, betales hele rejsens beløb ved bestillingen. Er rest beløbet ikke indbetalt rettidigt kan Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S annullere aftalen og det indbetalte depositum vil være tabt.
Vi opkræver et arrangements gebyr på DKK 280,- pr. person.

AFMELDING

Såfremt et fastlagt arrangement afmeldes mere end 90 dage før afrejse tilbagebetales indbetalt depositum kun på betingelse af, at vi kan få refunderet betalinger fra vores underleverandører. Vi opkræver dog et afbestillings gebyr på DKK 1.000,-. Ved afmelding mindre end 90 dage før afrejse betales 50% af rejsens pris, inklusiv eventuelt trofædepositum. Der kan blive tale om højere betaling i begge tilfælde, hvis Gamekeeper & Buhls ikke kan opnå refundering hos sine underleverandører. Ved afmelding senere end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling, inklusiv eventuelt trofædepositum. Da Gamekeeper & Buhls er forpligtet økonomisk over for tredjemand for at sikre rejsens gennemførelse, fraviges Lov om Pakkerejser §9, stk. 1, således at afbestilling ikke kan finde sted senere end 45 dage før afrejse. Vi er dog gerne til tjeneste med tegning af afbestillings forsikring.

FORSIKRINGER

Ved tilmelding bør du altid undersøge, om du er tilstrækkeligt dækket ind forsikringsmæssigt. Rejseforsikringer er billige og altid en ekstra sikkerhed. Vi tilbyder forsikringer via GOUDA Rejseforsikring, som er eksperter på dette område. Det er altid uhyre vigtig, at man er forsikret, når rejsen er uden for EU-landene. Folketinget har tidligere vedtaget afskaffelsen af den offentlige rejsesygesikring i udlandet. Det vil sige – at danskerne ikke længere er dækket af rejsesygesikringen på det gule kort. Hvis du rejser i EU-lande, skal du huske det blå EU- sygesikringskort, med dette er du ligestillet med borgerne i det land, du rejser til, så betyder det blandt andet, at du risikerer at skulle betale en del af den behandling, du modtager, når du bliver syg. I nogle lande kan egenbetalingen løbe helt op i 30-40 procent.  Hvis du kommer i den uheldige situation at skulle hjemtransporteres, er der med det blå EU-sygesikringskort ingen dækning.

Bemærk, at det blå EU- sygesikringskort IKKE er en rejseforsikring. Det bør derfor overvejes, at tegne en rejseforsikring og/eller undersøge hvordan man er dækket af sine husstandforsikringer. Det er derfor meget vigtigt, at du er forsikret på anden vis.

Storbritannien fortsætter med at være dækket af det blå kort.

Gouda har ændret deres rejseforsikringer således, at man nu kan inkluderer en afbestillingsforsikring i forbindelse med tegning af en rejseforsikring.

Det er mere vigtigt end nogensinde at få tegnet en rejseforsikring, da man i nogle EU-lande ikke er fuldt dækket ved sygdom og da hjemtransport ved sygdom aldrig er dækket. Du er altid velkommen til at ringe og få en snak om dit behov eller læs mere på www.gouda.dk.

Vær opmærksom på, at de fleste rejseforsikringer ikke inkluderer en jagtansvarsdækning ved udøvelse af jagt i udlandet. Derfor anbefaler vi på det kraftigste, at du sikrer dig, at være i besiddelse af en jagt-ansvarsforsikring. Har du ikke en sådan, kan vi være behjælpelig med dette.  Vær opmærksom på, at ansvarsforsikringen på dit jagttegn ikke dækker på rejser uden for Europa.

KØRSEL

Der må normalt påregnes, at der skal betales for transport i forbindelse med arrangementer, hvor man ankommer med fly og udlejningsbil eller i egen bil, såfremt denne ikke benyttes. Eneste undtagelser er de arrangementer, hvori det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i arrangements prisen.

VÅBENTILLADELSER

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser sørger for fremskaffelse af de fornødne våbentilladelser i det land, hvor du ønsker at jage. Det er dog et krav, at man er i besiddelse af en personlig våbentilladelse. EU-våbenpas er et lovkrav efter Schengenaftalen. EU-våbenpasset skal anvendes ved rejse mellem EU- lande samt ved mellemlanding i et EU-land. Det udstedes af Politiet – se nærmere på dette LINK

TRANSPORT AF VÅBEN OG AMMUNITION

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser sørger for alle formaliteter vedrørende transport af våben i forbindelse med flyrejser og andre offentlige transportmidler under forudsætning af, at Gamekeeper & Buhls modtager alle nødvendige og korrekte våbenoplysninger fra kunden. Gamekeeper & Buhls kan ikke garantere for, at transporten forløber som planlagt. Skulle våbnet ikke nå rettidigt frem til destinationen, vil der bliver stillet et egnet erstatningsvåben til rådighed og man har derfor ikke ret til at få nedslag i prisen eller aflyse rejsen.

INDFØRSEL AF TROFÆER, KØD OG SKIND

Washington Konventionens liste over truede dyr inkluderer f.eks. bjørn, ulv, los, samt en række afrikanske vildtarter. Det er vigtigt, at du inden afrejsen på forhånd har undersøgt bestemmelserne. Vi rådgiver gerne om disse forhold, men det er jægerens eget ansvar at holde sig orienteret om de aktuelle bestemmelser og sørge for den nødvendige importtilladelse, en såkaldt CITES-tilladelse. Ansvarlig myndighed er: Naturstyrelsen, Gjøddinggård, Førstballevej 2, 7183 Randbøl - Tlf. +45 7254 3000 - nst@nst.dk.
Information findes på Naturstyrelsens webside naturstyrelsen.dk og på CITES-webside www. cites.org.

Kød og skind fra nedlagt vildt tilfalder normalt altid det pågældende jagtrevir, men kan dog ofte købes. Vær opmærksom på, at indførsel af kød og ubehandlet skind fra mange lande er underlagt særlige betingelser og kræver import­tilladelse. Importtilladelse søges skriftligt hos Føde­varestyrelsen, se nærmere information på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.foedevarestyrelsen.dk eller kontakt Miljø- og Fødevareministeriet, Slotsholmsgade 12, 1216 København K. – Tlf.  +45 3814 2142 - mfvm@mfvm.dk

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med hjemtransporten af trofæer. Det er jægerens eget ansvar at sikre at alle nødvendige tilladelser er til stede. Vi er selvfølgelig altid behjælpelige med rådgivning og vejledning, men anbefaler stærkt, at lade et professionelt speditionsfirma tage sig af alle nødvendige formaliteter.

ÆNDRINGER I ARRANGEMENT FØR OG EFTER REJSENS TILTRÆDELSE

Man har ikke krav på erstatning eller kompensation, såfremt mangler ved rejsen skyldes en uvedkommende tredjemand, som Gamekeeper & Buhls Jagtrejser ikke med passende omhyggelighed kunne have undgået, forudset eller afbødet ved rejsens bestilling. Man har endvidere ikke krav på erstatning eller kompensation, der skyldes udefra kommende ændringer, eller noget Gamekeeper & Buhls Jagtrejser ikke med passende omhyggelighed kunne have været undgået, forudset eller afbødet ved rejsens bestilling.

Covid19

Vi vejleder efter det danske Udenrigsministeriets Rejsevejledninger ( link til UM) , men man opfordres og er selv ansvarlig for at holde sig ajour vedr. ændringer i rejsevejledningerne til det pågældende land man skal til eller er i Transit.
Vedr. flyrejser, så opfordrer vi alle der skal rejse med fly til, at få lavet en antigen (kviktest) eller PCR test max 48 timer inden afrejse uanset om man er færdigvaccineret.

AFBRYDELSE/UDEBLIVELSE

Hvis man vælger at afbryde jagt eller ophold og man forlader reviret, vil der ikke finde tilbagebetaling for ydelser man ikke har modtaget. Eller hvis en deltager der udebliver fra afrejsested eller ikke kan tiltræde rejsen på grund af ugyldigt eller manglende pas eller andre nødvendige rejsepapirer, kan der ikke opnås godtgørelse af nogen art.

REKLAMATIONER

Skulle der imod forventning opstå problemer og grundlag for reklamation, skal dette oplyses på stedet og føres til protokol, hvis dette føres i pågældende land. Kontakt samtidigt omgående Gamekeeper & Buhl´s nødtelefon +45 21 93 63 69, i mange tilfælde kan vi afhjælpe og løse problemet omgående.

PAKKEREJSELOVEN

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser er medlem af Rejsegarantifonden – medlems nummer 1789.
Som kunde hos Gamekeeper & Buhls Jagtrejser har du sikkerhed for indbetalt depositum samt eventuel hjemrejse i tilfælde af arrangørens konkurs.

FORBEHOLD OG ANSVAR

Da Gamekeeper og Buhls Jagtrejser A/S er jagtformidler af udenlandske samarbejdspartnere, kan vi ikke drages til ansvar hverken økonomisk eller retslig for pludselige ændringer ved naturkatastrofer, terror, krig m.m., mund og klovsyge, fugleinfluenza, ASF m.m., vejrlig eller andre forhold som vi er uden indflydelse på. Vi tager forbehold for trykfejl + prisændringer ved markante kursændringer og andre forhold, Gamekeeper & Buhls er uden indflydelse på. Vi vil dog altid forsøge at hjælpe vore kunder ved bestilling/ændring af eks. flybilletter m.m.

Der tages forbehold for prisændringer forårsaget af kursændringer, devaluering eller andre forhold, som Gamekeeper & Buhl Jagtrejser er uden indflydelse på. Der tages forbehold for eventuelle tekstrelaterede fejl.

BANK- OG GIROKONTI

Gamekeeper & Buhls Jagtrejser A/S
Vejlevej 263
DK-7323 Give

Jyske Bank
Reg.nr. 7621 , Konto nr. 2128813