Sikahjort testjagt

Sikahjort testjagt i Tjekkiet

Så er Poul hjemkommet fra testjagten i Tjekkiet på sikahjort og med et fremragende resultat - ikke mindre end 2 store sikahjorte (ulige 8 ender + 8 ender) nedlagde han på turen og samtidig så han mange og unge lovende sikahjorte der som guiderne syntes skulle have nogle år på bagen endnu inden de var afskudbare! Poul er den første vi har på dette revir og du kan læse mere om turen og hans egen gode og grundige beskrivelse her:

Jeg har haft en rigtig god sikahjortejagt og udførelsen af jagten har været helt, som jeg havde håbet på.

Poul

Jagtrejse til Tjekkiet 17/9 til 22/9

Indkvarteringen:
 Det var et rigtig pænt værelse, og der var rent og ordentligt overalt indendørs.
Udendørs var der intet hyggeligt, og landsbyen Hlinky så ud til, at den ikke havde ændret sig siden kommunisttiden.

Forplejningen:
 Jeg skulle køre ca. 7½ kilometer til resturanten, hvor jeg spiste.
Aftensmaden var rigtig god og velsmagende og forkosten var lidt for tung(=fed) til mine smagsløg.
I øvrigt en pæn resturant.

Rejsen til Hlinky den 17/9: 
Det er helt problemfrit at køre derned med en GPS.
Det tog 10½ time at køre derned. I Hamburg var motorvej A7 helt lukket p.g.a. vejarbejde.
Jeg ankom 16.30 til pensionen og blev modtaget at Lubos og skytten. Lubos er rigtig god til engelsk, så aftalerne om forløbet af jagten blev meddelt videre af Lubos til skytten. Skytten viste mig, hvor jeg skulle spise.
Skytten viser sig også at hedde Lubos, så ham vil jeg betegne med LS og din agent Lubos med LA i det følgende.

Jagt den 18/9 om morgenen:
 Al sikahjortejagt er skovjagt.
Vi starter med at pürsche, så snart LS kan se. Det er for mørkt til, at jeg kan se noget. Det viser sig, vi pürscher mod en lysning i skoven, hvor LS har kendskab til, at der går en god sikahjort. Imidlertid er hjorten kommet ud i lysningen før os. LS ser den og kun hovedet og den øverste af ryggen er fri af græsset. LS beder mig om at gøre mig klar til skud, når hjorten kommer bedre fri af græsset. Hjorten aner uråd og løber væk. Herefter sætter vi os i en hochsitz ved lysningen. Efter at have siddet der en god times tid uden der er sket noget, kravler vi ned og begynder at pürsche op gennem skoven. LS er utrolig god til at spotte sikaer, så efter at have set nogen dyr spotter LS en hjort på sporet foran os, der står med enden til os og er delvis dækket af træer. LS beder mig om at gøre klar til skud, når hjorten stille sig bedre. Hjorten går over sporet skrådt væk fra os, så jeg påskyder den skrådt bagfra på en afstand af ca. 60m. Som jeg ser skudtegnet, er den hårdt ramt, da med forlader påskudsstedet meget langsomt. LS mener, at jeg har ramt den i bagkøllen, så det lyder ikke for godt. Efter lidt ventetid går vi frem af sporet til påskudsstedet, og fra sporet kan LS se den forendte hjort – en ulige 8-ender skudt kl. 7.18 efter en spændende morgen i fint vejr, så det er en rigtig glad jæger. Indgangshullet er midt på kroppen lige bag bageste ribben og projektilet sidder lige under huden midt på ribbenene i modsat side, så for mig at se kunne jeg ikke have ramt hjorten meget bedre. LS vurderer den til at være ca. 3,5 år og veje 35 kg.
Efter hjemkomst siger jeg til LS, at jeg godt vil forsøge mig med en hjort mere; men jeg vil kun skyde en, hvis den er større end den, jeg lige har skudt.

Jagt den 18/9 om aftenen:
 Jeg tager ud kl. 17 sammen med skytten Hanse. Vi kører op af en slugt i skoven og parkerer bilen. Herfra pürsche vi videre op af slugten. Vi ser flere hundyr/kalve under pürschen. Jeg undrer mig ovet et sted, hvor en hind med kalv står og kigger på os på kort afstand, går Hanse bare videre. Ud fra min erfaring er det aldrig godt at skræmme dyrene væk! Vi pürscher videre op af slugten til et godt sted, hvor tre sikahjorteterritorier mødes. Hanse går frit fremme frem og tilbage som en, der er tissetrængende og ikke kan komme til det. Nede fra kommer en hjort op, som jeg mener er en 8-ender. Hanse kan desværre ikke nå at se, hvad det er for en hjort! Efter min erfaring fra dagen efter, mener jeg hjorten var for ung til at skyde.

Jagt den 19/9 om morgenen: 
Vi starter med at pürsche så snart LS kan se. I dag starter vi oppe fra og pürscher ned af bjerget. LS er stadig utrolig god til at spotte sikaer. Et stykke nede ser vi en hjort ligge ned ikke særlig langt foran os. Det er en ung hjort, der for mig ser ganske lovende ud. Vi kigger længe på ham, før han rejser sig og går. Længere nede ser vi to hjorte i en lysning – den ene er en spidshjort og den anden er en skudbar 8-ender, så LS beder mig om at gøre klar til skud. Jeg kan kun se hovedet af begge hjorte. Hjortene aner uråd, så de forsvinder uden skudmulighed. LS beder mig vente ved lysningen, og så går han selv rundt for at spotte. Ikke længe efter kalder LS på mig, og vi går lidt op af bjerget, hvor vi kom fra. LS har set en flot brunsthjort gå i en lysning. Da jeg er ved at gøre klar til skud, kigger hjorten mod os. Da hjorten kigger lidt den anden vej, får jeg skydestokken op og riflen klar. Det har hjorten åbenbart set, så den begynder at løbe. LS stopper den med sikakaldet, så jeg afgiver et meget hurtigt skud på 80 – 100m. Jeg kan ikke se nogen skudtegn på hjorten, og siger til LS at jeg nok har påskudt den lidt lavt; men stadig som jeg ser det i kikkerten et ok skud. LS har ikke set nogen skudtegn. Efter lidt ventetid går LS hen, hvor han så hjorten løb ind i den tættere skov. Kort tid efter kalder LS på mig, da han har fundet hjorten død efter en flugtafstand på ca. 20m. Det er en rigtig flot 8-ender brunsthjort, der er helt mørk på halsen. LS vurderer hjorten til ca. 5 år og en vægt på 45 kg. Den blev skudt kl. 8.05 efter en rigtig spændende morgen i flot vejr.

Om eftermiddagen kommer LA til Hlinky.
Jeg meddeler LA, at jeg ikke ønsker at skyde flere hjorte.
LA siger han først kan have hovederne kogt af og klar til den følgende dags eftermiddag.
Efter denne besked meddeler jeg, at jeg vil påbegynde hjemrejsen den 21. om morgenen.
LA spørger om jeg vil på hundyrs- og vildsvinejagt som i aftalen med Gamekeeper. På nuværende tidspunkt skyder de ikke hundyr og vildsvin på det revir jeg er på.
Jeg svarer bekræftende på, at jeg gerne vil på hundyrs- og vildsvinejagt.
LA siger han vil finde ud af noget og meddeler samtidig, at han har svært ved at skaffe en skytte til jagten d. 20. om aftenen. Vi aftaler, at jeg skal være klar til jagt kl. 17.30, hvor jeg så vil blive hentet.

Jagt den 19/9 om aftenen:
 Kl. 17.30 kommer Hanse og en anden skytte. Hanse siger, at jeg skal med den anden skytte fra naboterrænnet og sidde alene i en hochsitz. Parolen lyder på, at jeg må skyde alt jagtbart vildt undtagen hjorte større end spidshjort og råbukke. Det er ellers noget af en parole!
Inden Hanse forlader os, aftaler vi, at vi skal mødes næste morgan kl. 5.45 for at gå på jagt.
Skytten taler kun tjekkisk og kan så lidt tysk, at vi ikke kan føre en samtale.
Jeg bliver placeret i en hochsitz, der ligger så tæt på en offentlig asfaltvej, at jeg kan se bilerne køre på vejen. Foran mig er en åben granplantning.
Min umiddelbare vurdering er, at chancerne for sikaer og vildsvin er uendelig små, da dyrene er meget sky og ikke vil opholde så tæt på en trafikeret vej. Nå jeg giver hochsitzen en chance, da det jo kan være, at jeg tager fejl. Jeg har heller ikke rigtig andre muligheder, da det allerede i Hlinky blev aftalt, at jeg ville blive hentet igen kl. 20. Jeg så ikke et eneste levende dyr, men kun et par skovskader, der havde vældig travlt.

Jagt den 20/9 om morgenen:
 Hanse kommer kl. 5.45. Jeg spørger til hvilke planer, han har for min jagt. Han meddeler, at jeg skal sidde alene i en hochsitz som forrige aften. Jeg meddeler, at så går jeg i seng igen, da jeg ud fra forrige dags erfaring ved, at chancen er nærmest ikke eksisterende for at få noget skudbart vildt for – ja bare i det hele taget at se noget vildt.
Jagten er nu overstået for mit vedkommende, da LA jo allerede har meddelt, at han ikke har nogen skytte til mig om aftenen.
Jeg ringer til LA kl. 8.30 for at høre, hvad tid han kommer med mine trofæer, så jeg har mulighed for at tage på sightseeing. Vi aftaler, at han ringer en time før han kommer, så jeg kan nå at være hjemme.
LA kommer med mine trofæer ca. kl. 18. Jeg siger til ham, at mine chancer for at nedlægge hundyr og vildsvin har været nærmest ikke eksisterende. Hans svar er, at jeg jo har haft chancen.
Min vurdering af min chance for at skyde hundyr og vildsvin svarer til, at jeg ved at udfylde en tipsrække vil få en tretner. Jeg har tippet mange gange og har stadig en tretner til gode.
Jeg siger til LA, at jeg har haft en rigtig god sikahjortejagt sammen med en rigtig dygtig skytte, og jagten har været helt, som jeg havde håbet på. At det så samtidig er foregået i en flot natur og i fint vejr gør ikke oplevelsen ringere. Vi hilser pænt af med hinanden, da jeg samtidig siger, at jeg selv har sørget for morgenmad til næste morgen.

Hjemrejse den 21/9:
Hjemturen tog 10½ time. Her havde jeg valgt at køre over Berlin, og den første kø på motorvejen var ved Kolding og senere var der en ved Lillebæltsbroen.

Konklusion på jagtrejsen:
 Sikahjortene er ikke i brunst endnu. Det gør, at jagten på dem er sværere end i brunsten. Det har ikke haft nogen indflydelse på min jagt, da jeg har jaget sammen med en rigtig dygtig skytte, der kender sit terræn.
Jeg har haft en rigtig god sikahjortejagt og udførelsen af jagten har været helt, som jeg havde håbet på. Jeg har fået to trofæer med hjem, som jeg synes er flotte. At jagten så samtidig er foregået sammen med flinke mennesker i en flot natur og i fint vejr gør ikke oplevelsen ringere.

Med hensyn til jagten på hundyr og vildsvin synes jeg ikke, det var optimalt og har efterfølgende talt med Henrik/Gamekeeper - og det skyldes at det er tidligt på sæsonen, her i midt september og ikke optimalt at nedlægge sikahind med med små kalve på dette tidspunkt!

Ovenstående punkt skal ikke overskygge, at jeg havde en helt utrolig god sikahjortejagt i Tjekkiet.

Poul Christiansen

Relaterede rejser

Se alle vores rejser
Potentielle vildtarter:

5 dage total

4 jagtdage

DKK  6.850
pr. person
DKK  0
pr. person
DKK  0
pr. person

5 dage total

3 jagtdage

DKK  8.300
pr. person
DKK  0
pr. person