Researchrejse til Polen

Researchrejse til Polen

Researchrejse til Polen

Vi har været på research og nede at se på et nyt revir vi har fået i Polen - reviret ligger nær byen Wroclaw og er et fantastisk råvildt biotop og revir - selv jagtområderne er en god blanding af både skov, enge og marker. Ofte var der 200 meter med kartofler og derefter 15 ha med havre, efterfulgt af en brakmark osv....Masser af forskellige afgrøder og små marker krydret små remisser og levende hegn - dvs. en rigtig råvildt biotop og der var også meget af det, selvom det var sidst i juni og egentlig en dårlig periode både at se og nedlægge bukke på så vi meget og råvildtet var pæne af størrelse og bukkene fra alm. - pæne 6 endere!
På 4 pürsch talte jeg 82 stk. råvildt, hvoraf mange var fine bukke!

Så et revir vi ser frem til at tilbyde jer til hyndyrs sæsonen og til foråret i bukkejagten - en fantastisk revir med rigtig god råvildt bestand og med mulighed for vildsvin også! :)