God start på duejagten i England

God start på duejagten i England Juni 2023

Det tegner til at blive en god duejagts sæson i år – vores partner i det midtengelske beretter om rigtigt mange duer i år, han mener det er fordi mange engelske jægere, ikke har nedlagt samme antal duer som tidligere, på grund af at diesel + patroner er steget kraftigt og derfor har reduceret jagttrykket på duerne.
Men det gør ikke de engelske landmænd lykkeligere, tvært imod, da der nu er mange skovduer, der trækker på lejesæd huller i vinterbyg afgrøderne, til stor skade og gene for landmændene – så vores partner der er ”pest controller” har travlt med opkald fra landmænd, som gerne vil have jægere siddende ved deres marker for både at regulere og skræmme duerne væk fra deres afgrøder.
Tonni og Jacob fra Bornholm beretter om en rigtig god tur og hvor de begge opnåede en Red Letter Day på hhv. 165 og 172 skovduer.
De havde i alt 4 duejagtsdage og nedlagde følgende:
Tonni: 26 + 32 + 165 + 90 :  313 skovduer
Jacob: 34 + 36 + 172 + 51:  293 skovduer

Relaterede rejser

Se alle vores rejser
Potentielle vildtarter:

5 dage total

3 jagtdage

DKK  9.010
pr. person