Far og datter i Sydafrika

Far og datter i Sydafrika marts 2020

Phillip og Cecilie er har været i Eastern Cape i Sydafrika 1, – 10. marts,  selvom det var et forandret Danmark de kom hjem til på grund af Corona Virussen, har de været på deres livs tur.
Det har været en kombi rejse med jagt blandet mixet med turisme og de har haft en fantastisk tur og Paul har virkeligt taget sig godt af vores kunder, som han for øvrigt altid gør, han har jaget, kørt og vist dem rundt i næsten i hele det flotte Eastern Cape!

Phillip har taget mange gode billeder og selv lavet en rigtig god beskrivelse af turen på både dansk og engelsk – den kommer her:

Hvis man ønsker at prøve kræfter med virkeligt spændende og udfordrende jagt, så kan jeg varmt anbefale en tur til Pauls farm på Eastern Cape...

Phillip Gormsen

En beretning fra en jagtrejse i Sydafrika - Eastern Cape

For et par år siden var jeg på en jagtrejse til Polen, som var arrangeret af Gamekeeper, og derefter begyndte jeg at spekulere på, om ikke det var tid til at prøve kræfter med Afrikas smukke, varierede dyreliv.

Gamekeeper havde levet 100% op til mine forventninger på min første jagtrejse arrangeret af dem, og derfor faldt valget af arrangør natuligt nok på dem igen, da jeg besluttede mig for at gøre alvor af drømmen om at komme på jagt i Afrika.

Jeg besøgte dem derfor på Årslev Kro i 2019 til deres "Road Show", hvor jeg mødte Paul, som driver en farm på Eastern Cape i Sydafrika. Paul er indfødt sydafrikaner, farmer og professionel jæger. Vi kom fra første øjeblik rigtig godt ud af det med hinanden, så jeg valgte at slå til og bestille en tur ned til hans farm i 2020.

I løbet af et år opstår der mange spørgsmål, og man kommer i tanker om mange ting, som man måske er i tvivl om. Henrik fra Gamekeepers var altid klar med et hurtigt svar på alle mine spørgsmål - også selv om klokken havde passeret 23:00. Der gik sjældent mere end 10 minutter, før jeg fik svar via mail. Jeg følte mig derfor godt rustet til turen, da rejsedagen endeligt oprandt, og min 20-årige datter og jeg begyndte vores rejse.

Efter en lang rejse tog Paul imod os i Port Elizabeth med åbne arme og et kæmpe smil! Morgenen efter var vi klar til den første jagt. Man kører afsted fra Pauls farm - med Paul ved rattet og 3-4 hjælpere med i bilen.

Da jeg lånte riffel af Paul, startede vi med en tur på hans skydebane, så jeg lige kunne få en fornemmelse af riflen. Derefter kørte vi ud i terrænnet.

Naturen omkring Pauls farm er virkelig utrolig, og man har svært ved at tro, at man er i Afrika. Der er bjerge så langt øjet rækker og en storslået, frodig natur. Det var så overvældende, at jeg da havde mine tvivl om, hvorvidt det ville lykkes mig at få et dyr inden for de 200m, som var den skudafstand, jeg havde oplyst som værende mit maximum.

Ude i terrænnet blev vi sat af sammen med Pauls ene hjælper. Vi gik ned mod en stur slugt, og lykken ville, at vi efter et stykke tid så en zebra på 500m afstand - og den havde retning direkte mod os. Vi stalkede hen imod det sted, vi mente, den ville passere os, hvilket til vores held skete på ca. 120m afstand - og jeg sendte en kugle afsted. Zebraen løb ca. 30m, hvorefter den forendte. Det var noget af en lettelse at se et velplaceret skud, da det jo som sagt var med en lånt riffel og mit første skud i Sydafrika!

Zebraen blev læsset på bilen og kørt hjem til farmen. Vi blev ude i terrænnet sammen med vores stalker for at se, om der skulle være mere at komme efter. Efter at have stået et stykke tid og observeret en giraf på 500m afstand, fik vi øje på en stor blisbuk langt langt væk. Det lykkedes os at få os sneget ind på ca. 150m afstand. Jeg sendte skuddet afsted, og blisbukken faldt til jorden - stendød!

Derefter kørte vi hjem til farmen til et velfortjent måltid mad og en middagslur ved poolen.
Om aftenen lykkedes det hjælperne - mens vi stod gemt bag et termitbo - at få drevet en flok springbukke ned til os. På ca. 50m afstand faldt dagens 3. skud og ramte en blisbuk lige i brystet - så alle gode gange tre!

Vi havde i alt syv jagtdage i Sydafrika og én dag i den fantastiske elefantpark, Addo, hvor vi så løver, elefanter, zebraer, kuduer, vortesvin og et væld af andre dyr. Parken er bestemt et besøg værd, og den lå på vejen til Kududu Lodge, hvor Paul havde arrangeret to overnatninger. Her skulle vi jage impalaer og bushbukke. Det var et helt fantastisk sted, og vi fik ram på fem impalaer ialt, da lodgen skulle bruge kød fra fire hundyr, så det var jo bare vores held. Jeg fik skudt en rigtig flot hjort med et imponerende gevir. Bushbukken fik vi trods ihærdige forsøg ikke set, men så er der jo en god grund til at besøge Paul igen.

Jeg havde også den store fornøjelse at jage med Pauls 14-årige søn. Han tog mig med ud tre gange, og på disse ture fik jeg både skudt min første gås samt perlehøns og en dassie, som er et lillebitte dyr, der lever på klipperne og iøvrigt er i familie med elefanten. Den sidste morgen fik vi sneget os ind på et sort wildebeest, som jeg også fik nedlagt.

Pauls søn var trods sine kun 14 år en dygtig og engageret jæger, så det var en stor oplevelse at jage med ham.

På rejsen var vi også ude at besøge den konservator, som Paul bruger - Karoo Taxidermy. Det var utroligt interessant at se, hvordan de arbejder og ikke mindst at møde den person, som skal stå for at ordne ens trofæer og sende dem sikkert hjem til Danmark.

Alle mine forventninger til jagtrejsen blev indfriet! Jeg skød ikke mindre end fjorten forskellige dyrearter - den ene med smukkere farver og former end den anden. Jeg vil gerne takke Henrik fra Gamekeeper mange gange for det store arbejde det er at arrangere sådan en tur - og tak for alle de hurtige svar på mailen på stort set alle tider af døgnet.

Der skal også lyde en kæmpestor tak til Paul og hele hans familie for at tage godt imod os og få os til at føle os som en del af familien - ja selv børnefødselsdag blev vi inviteret med til!
Jeg føler, at jeg i Paul har fået en ven for livet, og når han disker op med drinks og jagthistorier i baren, så er det svært at overtale sig selv til at gå i seng.

Før jeg drog ud på rejsen, havde jeg hørt mange forskellige jagthistorier fra Afrika. Historier om, at man kørte rundt og skød direkte fra bilen eller ved vandhuller, mens man lå i skjul. Men alle disse historier blev gjort til skamme.

Hvis man ønsker at prøve kræfter med virkeligt spændende og udfordrende jagt, så kan jeg varmt anbefale en tur til Pauls farm på Eastern Cape.

Mine tre bedste råd i den forbindelse er:

1. Få øvet en masse på skydebanen inden du tager afsted
2. Husk et par gode støvler
3. Skynd dig at få bestilt din rejse!

Knæk & bræk

Phillip

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A travelogue from South Africa - The Eastern Cape

A couple of years ago I went on a hunting trip to Poland arranged by Gamekeepers. Afterwards I started thinking about trying out my luck hunting in Africa.

My first hunting trip with Gamekeepers measured up to my expectations by 100%! Thus I chose to travel with Gamekeepers again when I decided to fulfill my dream about hunting in Africa.

I went to Gamekeepers' "Road Show" at Aarslev Inn in 2019, where I met Paul, who runs a farm on The Eastern Cape in South Africa. Paul is a native South African, a farmer and a professional hunter. We hit it off straight away and I quickly decided to book a trip to Paul's farm in 2020.

During the course of an entire year a lot of questions arise. Fortunately, Henrik from Gamekeepers was quick to answer any questions I had - at all hours! So when the day arose and my 20 year old daughter and I started our journey, I felt completely at ease and really well prepared.

After a very long journey Paul met us in Port Elizabeth with open arms and a huge smile on his face! The next morning we were ready to go hunting. Paul was at the wheel and 3-4 helpers came along with us.

First of all we went to the shooting range so that I could get to know the borrowed rifle a bit. And then we took off on our first hunting adventure.

The nature surrounding Paul's farm is amazing! We found it hard to believe that we were actually in Africa. There were mountains as far as the eye could see and the nature was breathtaking and lush. I was so overwhelmed that I had my doubts about getting any animal within a range of 200 meters which is my maximum shooting distance.

We got out of the car along with one of Paul's helpers and walked down towards a gorge. Shortly after we saw a zebra 500 meters out heading straight for us. We stalked to the place we reckoned it would be passing us - which it did at about 120 meters out. I took the shot! The zebra ran for about 30 meters and fell dead to the ground. It was a huge relief that I had managed a well placed shot since it was my first shot in South Africa - and with a borrowed rifle.

As the zebra was being transported back to the farm, we lingered to see if there were any more game to hunt. We stood observing a giraffe at 500 meters when we saw a big blesbok quite far away. We managed to get as close as 150 meters where I took a shot - and the blesbock fell.

Now it was time for a well deserved meal and a nap by the pool. In the evening - while we took cover behind a termite nest - the helpers managed to drive a herd of springbok in our direction. At 50 meters I took my third shot of the day and hit a springbok clear in the chest. Three times a charm!

We had seven days of hutning in South Africa and one day at the amazing elephant park, Addo, where we saw lions, elephants, zebras, kudus, warthogs and a lot of other beautiful animals. The park is worth a visit and it was situated on the way to Kududu Lodge where Paul had arranged for us to stay for two days. Here we would be hunting impala and bushbok. It was an amazing place and we ended up shooting five impalas because the lodge needed the meat from four female impalas. I shot a beautiful impala with an amazing set of antlers. The bushbok stayed completely out of sight - but that just gives me another incentive to visit with Paul again someday.

During our stay I also had the great privilege to hunt alongside Paul's 14 year old son. He took me out hunting three times and on these trips I shot my first goose, some pearlhens and a "dassie" or rock hyrax, which is a small mammal living in cliff crevices. Believe it or not - it is related to the elephant! On our last day we snuck up on a black wildebeest which I also shot.
Despite his young age Paul's son was a talented and passionate hunter and it was an amazing experience to hunt with him.

We also went to see the taxidermist that Paul uses - Karoo Taxidermy. It was incredibly interesting to see how they work and to meet the person responsible for preparing my trophies and shipping them safely back to Denmark for me.

I can honestly say that all my expectations to this hunting trip were met completely! I hunted and shot no less that fourteen different animal species - one more beautiful than the next. I would like to thank Henrik from Gamekeepers for preparing such a great trip for us - I know it must be hard work - and for his always quick response to all my questions.

Last - but absolutely not least - I would like to thank Paul and his family deeply for taking such good care of us and for making os feel like a part of the family. We were even invited to join the family for a birthday celebration!

I feel that in Paul I've made a friend for life and we had such a great time on the farm! I can tell you that when Paul dishes out drinks and hunting stories at his bar, it takes a lot of self control to just up and go to bed!

Before I went on this trip I'd heard a lot of hunting stories from Africa. Some said that the hunting - and shooting - was done from inside a car or lying in wait at watering holes. None of this was true, I learned - so if you are looking to challenge yourself and your hunting skills, I strongly recommend a trip to Paul's farm on the Eastern Cape.

I have three pieces of advice for you in that regard:

1. Put in a lot of practice on the shooting range before you go
2. Remeber to pack a pair of decent boots
3. Hurry up and order your trip!

Best of luck

Phillip