Morgenpürschen er slut og med bukken på slæb er vi på vej hjem til morgenmaden

Bukkejagt Olawa

Vi har været på researchrejse på nye revirer i Wroclaw området og det blev til lidt bukkejagt på et af revirerne.
Jagtområdet var en blanding af skove, enge og marker. Masser af afvekslende landbrugsområder med kartofler, havre, brakmarker, levende hegn og små remisser.
Alt ialt en super biotop for råvildtet. Selvom om det var en "dårlig" periode for bukkejagt (først i juli) så vi en masse råvildt og mange fine bukke og det blev da også til 8 bukke på kun 4 pürsch og vi så langt over 100 stk. råvildt.

Vi har siden denne researchrejse haft flere hold bukkejægere på reviret og de beretter alle om gode jagter og rigeligt med råvildt.

Mvh

Henrik og Kenneth