Bevægelsesjagt i Skærbæk Plantage

Bevægelsesjagt i Skærbæk Plantage Nov 2022

Den 3. november afholdt vi bevægelsesjagten i Skærbæk plantage med i alt 27 riffelskytter fordelt ud på ca. 1.200 ha af det ca. 1.800 hektar store jagtareal, som reviret består af.
Det var en testjagt, da reviret ikke tidl. har afholdt jagten som ét stortryk, dvs. én såt med, hvor 4 små hold af hver 2 mand som trykkede arealet igennem fra forskellige retninger, mens skytterne alle sad i skydetårne fordelt over arealet.
Der måtte iflg. parolen nedlægges kalve samt spidshjorte af kronvildt, så der skulle ses godt efter, når chancen bød sig og det er ikke nogen nem øvelse at pille kalvene og spidshjortene ud af en rudel kronvildt.
Flere af skytterne så mange rudler af kronvildt og nogle over 150 - 200 stk. på dagen + der var også observationer af både sika- og dåvildt, som ikke måtte nedlægges.
Jan Callesen, som er både skytte og driftsleder på ejendommen, passer rigtigt godt på hans kronvildt og er nænsom ved afskydningen af både hundyr samt hjorte, så de forvaltes på bedste vis.
Det betød, at der efter dagen var omme, lagde der på paraden 11 kronkalve, 2 spidshjorte og 2 kronhinder, i alt 15 stk. kronvildt som må betegnes som et godt og tilfredsstillende resultat, hvor kronvildtet på dagen ikke stressede og forsvandt ud af terrænet, som nok også skyldtes, at der heller ikke blev benyttet drivende hunde af hjælperne som trykkede.
Skytten beretter, at der allerede stod meget kronvildt på terrænet dagen efter og at de var kommet ”hjem” igen.