6 fine råbukke i Polen

bukkejagt

6 fine råbukke i Polen

Tak for en god bustur til Polen til premieren den 9. maj 2015.

Indkvarteringen og forplejningen var helt i top, så der skete lidt personlig ”udvikling” medens vi var der.

Vejret skiftede meget i løbet af de 4 jagtdage vi var på reviret.  Nogle gange var der stor aktivitet, især om morgenen, men når vejret skiftede, så vi ikke mange dyr.

Det var et landbrugsområde og afgrøderne var høje. Det umuligt at se noget i rapsen som der var meget af. Jeg er glad for at jeg har trænet en del med riflen, da der forekom relativt lange skud.

Takket være en god indsats fra min Polske jagtfører og nogle gode pürsch, lykkedes det mig at nedlægge 6 fine bukke.

En af bukkene var speciel og abnorm.  Rosenkransene er totalt groet sammen og det samme er stængerne et stykke op, hvorefter den er udviklet som en 6-ender.

Efter afkogningen viste det sig at rosenstokkene og var groet totalt sammen. Dyret vejede 21 kg brækket uden hovedet, og opsatsen vejede 360 gram netto da den var færdig. Et supertrofæ.

Tak til de øvrige deltagere for hyggeligt samvær.

Jeg vedlægger nogle billeder.

Takket være en god indsats fra min Polske jagtfører og nogle gode pürsch, lykkedes det mig at nedlægge 6 fine bukke.

Erik Nordgren