4 DAGES DRIVJAGT

4 DAGES DRIVJAGT

Vore svenske agent har været med en gruppe svenske jægere på drivjagt i Polen. De jagede i alt 4 dage, 2 dage på hvert sit revir.

De 2 første dage gav ikke det bedste resultat, men de sidste 2 dage gav "ild i bøssen".

Ove har sendt følgende:

På drevjakt i Polen handlar det mer om att inte frysa då vildsvinen kommer och att ha tränat på snabba skott, detta kan löna sig.

Ove Cedersmyg

Så var den årliga drevjakten i Polen klar och alla är hemma.  Att åka på jakt i världen kan vara chansartat, det är inte alltid antal vilt eller organisationen som kan vara orsak till en sämre jakt utan också vädret.

Man är alltid orolig och gör en extra kontroll med väderstationerna (YR) innan man åker och kanske börjar man redan en vecka innan att se väderleken för att hoppas på att man ska få önskat väder. Samtidigt tar man ju med sig kläder efter det värsta väder på jaktresan. Åker man till Skottland vet man om att regnkläder är ett måste och åker man till Afrika är lätta, tunna kläder att föredra. Lite som när man har inflogsjakt av vildänder på kvällen då det är otroligt viktigt att vara Kamouflerad.

På drevjakt i Polen handlar det mer om att inte frysa då vildsvinen kommer och att ha tränat på snabba skott, detta kan löna sig. I år var det första gången jag hade både kikare 1.7 till 10 gånger förstorning och aimpoint med mig. Jag gjorde ett aktivt val då jag kom till min skytteplats och detta lönade sig, snabba skott aimpoint och kikare vid öppet pass.  Detta var något som jag kommer att fortsätta med.

Ove Cedersmyg