3 GULDBUKKE i Polen

3 GULDBUKKE i Polen

Peer og Jens har været på tur sammen i Polen for at skyde deres livs bukke! Peer havde inden rejsen kun nedlagt 2 mindre bukke i DK og ville gerne nedlægge en medaljebuk hvis chancen bød sig - så vi måtte gerne finde et revir hvor dette var muligt! Det gjorde vi og man må sige det lykkedes til fulde - allerede efter første morgen pürsch troppede Peer op med 2 kæmpe bukke på bagsmækken af guidens bil (begge viste sig ved senere opmåling at de begge vejede på den gode side af 500 gram netto) - Jens berettede det var kæmpe bukke og dyrerne var noget større både af opsats, krop og vægt ifh. til andre steder han havde set i Polen! Det skulle blive endnu vildere - efter aftenpürschen troppede Peer igen op med en kæmpe buk på bagsmækken, der overgik de 2 fra om morgenen - man fristes næsten til at sige det er for meget af det gode, med så stor jagtheld, men Peer har fortjent det og det næsten umulige var en realitet og Peer havde nedlagt 3 guldmedalje bukke på første dag - Jens og Peer nedlagde 10 bukke ialt og heraf er 3 - 4 guldmedalje bukke og 1 sølv, 1 bronze og resten gode bukke + 1 abnorm.
Begge jægere beretter om et fantastisk revir, jagt og indkvartering, der er for jægeren, der søger sit livs buk!
Se nogle af de kæmpe bukke de 2 Skanderborg jægere nedlagde på