Følg os på Facebook

Kozlowki

jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 3jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 1jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 2jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 4jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 5jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 6jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 7jagtrejser bukkejagt polen kozlowki 6Dette revir er beliggende 170 km sydøst for Warszawa lige nord for storbyen Lublin. Reviret er en del af den beskyttede Kozlowiekie landskabs park. I perioden 1800 op til 2. verdenskrig tilhørte området den adelige familie Zamoyski og deres Kozlowka palads er i dag et museum som absolut er et besøg værd.

Selve reviret består af et sammenhængende skovområde inkl. de omkringliggende landbrugsområder. Revirets størrelse er på 17.300 ha, hvoraf 8.100 ha er skov. Skoven består hovedsagelig af egeskov, som giver optimale betingelser for vildtet. Der også en del granskov. Selve skoven er tæt, igen en ideelt biotop for vildtet.

Skovridderen er selv passioneret jæger. Vildtplejen og jagtorganisationen er professionel og man har 1 skytte fastansat til at pleje reviret og tage sig af jagtgæsterne. Derudover råder man over flere dygtige jagtførere. Jagt fra hestevogn er også muligt.

Indkvarteringen er beliggende dybt inde i skoven og man er totalt isoleret fra hverdagens larm. Huset er oprindeligt opført af Zamoyski familien og har førhen fungeret som skovvæsenets kontor. Indkvarteringen har den helt rigtige stemning til en jagtferie. Der er ikke vild luksus, men masser af atmosfære. Huset har plads til 12 personer ad gangen. I forbindelse med indkvarteringen er der kølerum til det nedlagte vildt.

Kozlowki tilbyder jagt på råvildt, dåvildt, kronvildt og vildsvin. Årligt arrangeres 2 drivjagter som kombineres med det nærliggende statsrevir som Gamekeeper A/S også råder over. Området ved Lublin var førhen kendt for deres fremragende bestande af småvildt. Desværre er de nærmest gået til pga. ændring i landbruget, store ræve- og rovfuglebestande.

På mange statsrevirer i området har man igangsat et storstilet projekt med udsættelse af agerhøns og harer. Samtidig bekæmper man rævebestanden hårdt. Måske kan vi om et par år arrangere attraktive småvildtjagter på disse kanter.

Har man lyst anbefaler vi, at man bruger lidt tid på sightseeing. Området har i århundreder været beboet af forskellige nationaliteter og har været under indflydelse af mange forskellige kulturer. Her har boet nogle af Europas rigeste adelsfamilier. Polakker, jøder, østrigere, russere, ukrainere og franskmænd har alle efterladt sig værdifulde historier og seværdigheder.

Kronvildt:
Reviret har en stærk bestand af kronvildt og man anslår bestanden til 115 individer inden sætning af kalve. Den årlige afskydning er på 25 stk. hvoraf ca. 10 er hjorte. Trofækvaliteten er god og gevirerne har normalt en vægt på mellem 4 & 7 kg, og større hjorte nedlægges jævnligt. Pga. skovens beskaffenhed nedlægges under brunsten de fleste kronhjorte ved pürschjagt.

Dåvildt:
Skoven huser en stærk og sund bestand af dåvildt som anslås til at være på 65 individer. Trofækvaliten på dåhjortene er over middel når man taler om dåhjortejagt i Polen. Gevirer med vægt på 2,5-3,0 kg. er normalt.  For at skabe nyt genmateriale til stammen har man udsat dåhjorte fra andre egne af Polen. Disse individer jages selvfølgelig ikke og der er tydeligt øremærket med gule plastikmærker. Den bedste tid for dåhjortejagt er i brunsten i oktober.

Råvildt:
Ca. 360 stk. råvildt har man på reviret inden råerne sætter lam. Heraf nedlægges 75, hvoraf de 30 er råbukke. Trofækvalitet er middel. Normalt mellem 200 og 350 gram, men årligt nedlægges større bukke. Råbukke med opsatser over 500 gram netto findes også på reviret, men det er ikke hvert år de nedlægges.

Vildsvin:
Her nedlægges årligt 200 vildsvin og bestanden er stigende. Området er kendt for stærke keilere og i disse egne af Polen nedlægges der flere medalje keilere end andre steder. Vi anbefaler at prøve
Måneskinsjagt i vintermånederne. Med det rette udstyr er der nærmest garanti for succes.

Jagtens forløb:
1. dag  Ankomst til reviret til aftensmad
2. dag  Jagt morgen og aften
3. dag  Jagt morgen og aften
4. dag  Jagt morgen og aften
5. dag  Afrejse efter morgenmad

Prisberegning pr. jæger:
4 dages jagt ophold med helpension
3 dages jagt med egen jagtfører, 6 pürsch
Engelsk/tysktalende tolk
Polsk jagtforsikring        
Afskydning af op til 3 råbukke med opsats til og med 299 gram netto
Afskydning af 2 vildsvin til og med 49,99 kg.
Pris i alt pr. jæger  DKK  11.900,-

Prisberegning pr. ledsager:
4 dages ophold med helpension
Engelsk/tysktalende tolk
Pris i alt pr. ledsager  DKK  2.900,-

Tillæg for større råbukke:
Tillæg pr. buk med opsats på 300-349 gram netto  DKK  730,-
Tillæg pr. buk med opsats på 350-399 gram netto  DKK  1.500,-
Tillæg pr. buk med opsats på 400-499 gram netto  DKK  3.000,-
Tillæg pr. buk med opsats på 500 gram netto og derover  DKK  7.500,-

Hos Gamekeeper er der ingen ekstra gebyrer, som arrangement gebyrer, vouchertillæg, kat. "S", momstillæg osv. osv.

Eventuelle tillæg/fradrag:
Endelig afregning af trofæafgifter
Kørsel i reviret € 40,- pr. dag pr. jæger
Evt. drikkepenge                                            

Trofæafgifter for ekstra og større vildsvin:
Vildsvin med tænder op til 13,99 cm afregnes efter opbrækket vægt.
Op til 29,99 kg  DKK  530,00
30,00 til og med 49,99 kg  DKK  795,00
50,00 til og med 69,99 kg  DKK  1.590,00
70,00 kg og opefter  DKK  1.590,00

Vildsvin med tænder på 14,00 cm og opefter afregnes efter middeltandlængde målt udvendigt.
14,00 til og med 15,90 cm  DKK  3.200,00
16,00 cm  DKK  3.200,00
+ pr. mm over 16,00 cm  DKK  107,50
20,00 cm  DKK  7.500,00
+ pr. mm over 20,00 cm  DKK  124,00
Anskydning af vildsvin  DKK  550,00